Home / Psychológia  / DEPRESIA: vaša zákazníčka trpí…

DEPRESIA: vaša zákazníčka trpí…

Stres, zmeny nálad, depresia, negatívne myšlienky, úzkosť, podráždenosť

woman in depression

Stres, zmeny nálad, depresia, negatívne myšlienky, úzkosť, podráždenosť…vaša zákazníčka trpí. Môžete jej pomôcť. Najskôr sa informujte, o čo ide a následne jej pomôžte vďaka Laboratoire Phythea, ktoré pri príležitosti spustenia výživového doplnku „Menophytea Équilibre Émotionnel (emočná rovnováha)“ poskytlo veľmi zaujímavú dokumentáciu, z ktorej vám prinášame to najdôležitejšie.

O ČO SA JEDNÁ?

Takzvaná „ľahká“ depresia alebo melanchólia sa vždy viac týkala žien ako mužov. Jej dôvod spočíva vo funkcii ich metabolizmu: stres (v práci, v rodine, osobný) sa zvyšuje hormonálnymi výkyvmi od puberty do menopauzy, ktoré udávajú životu ženy samostatný rytmus.

Okolo veku 45 rokov dochádza k prudkému zníženiu sexuálnych hormónov, čo sa prejaví vo fyzickej rovine (návaly tepla, potenie v noci a pod.), ako aj v emočnej a psychologickej rovine, čím vytvára širokú paletu osobných situácií.

OD HORMONÁLNEHO TOKU K ZMENÁM NÁLAD

Po návaloch tepla sú zmeny nálad často považované za ďalší nepriaznivý účinok menopauzy. Úbytok progesterónu a jeho mierne upokojujúceho účinku znižuje odolnosť voči stresu, ale aj voči okolitým faktorom (odchod detí z domu, strata príbuzného, problémy v partnerskom živote, zmeny a v zamestnaní a pod.) spôsobujú väčšiu citlivosť pokožky. K tomu prirátajme zmeny nálad: sklony k melanchólii, pocit, že ste raz hore, raz dole vo veľmi krátkom časovom období a pod.

VÄČŠIA CITLIVOSŤ V MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOCH

Nie veľmi šikovne použité slovo môže viesť k podráždenosti. Nepredvídaná udalosť totiž môže spôsobiť veľké sklamanie. Citovo vypätá situácia môže viesť k neočakávanému plaču. Okolo 45 roka života môžu mať niektoré ženy, ktoré boli dovtedy každodenne dobre naladené, sklon k depresiám, či dokonca hlbokým emočným úpadkom. Emočným stimulom sa nedá vyhnúť. Je stále lepšie naučiť sa na ne reagovať od útleho veku a brať ich s ľahkosťou a menšou angažovanosťou.

ZVÄČŠUJÚCE SA FAKTORY OKOLO 45 ROKU VEKU

– Životné zmeny, ktoré toto obdobie zvyčajne sprevádzajú, vzbudzujú otázky prechodu a odhaľujú problémy, ktoré generujú stres.

– Častý spánkový deficit spôsobený nočným potením alebo zlou kvalitou spánku v menopauze ja ďalším biologickým faktorom spôsobujúcim zmeny nálad,

– Telo sa mení, pás sa zväčšuje, pokožka je suchšia a to ženy môžu vnímať ako stratu ženskosti.

Niektoré ženy vnímajú menopauzu ako stratu plodnosti, čo môže byť ťažšie pre tie, ktoré nemali/nemohli mať deti.

PORUCHY NÁLAD

Dr Claudine Badey-Rodriguez, klinická psychologička v Nice, Vám odpovie na otázky týkajúce sa porúch nálad.

Čo znamená stres v ženskom ponímaní?

Na základe ankety uskutočnenej TNS Sofres pre časopis Figaro až 55 % žien (v porovnaní s 35 % mužom) trápi stres. Okrem toho, až 26 % žien musí čeliť ťažkému stresu oproti 11 % mužov. Okrem rozdielnych sexuálnych hormónov ženy v spoločnosti zažívajú aj „dvojitú dávku stresu“, ktorý musia zvládať v práci či doma: v profesionálnej oblasti zažívajú viac problémov a pociťujú menšie uznanie.

Ženy tiež, viac ako muži, doplácajú na úzkostlivo-depresívne dôsledky stresu. Štúdie totiž ukázali, že ženy trpia úzkosťami viac ako muži.

Ktoré faktory sa podieľajú na poruchách nálad v menopauze?

Menopauza je veľmi náročným obdobím a preto je jedným z faktorov, ktoré robia ženy zraniteľnejšími. Toto obdobie sa často zle prežíva, sa kvôli mnohým otrasom stáva synonymom starnutia a spôsobuje:

– stratu plodnosti,

– zjavné starnutie tela (vrásky) s pocitom straty schopnosti zvádzať,

– zmeny postavy (priberanie).

– zníženie libida, ktoré môžu viesť ku konfliktom v partnerskom spolužití.

Hormonálne výkyvy môžu viesť k zmene nálad. Menopauza môže spôsobovať v každodennom živote nepríjemné symptómy. Existuje niekoľko zle identifikovaných faktorov a niektoré ženy prežívajú hormonálne zmeny súvisiace s menopauzou oveľa ťažšie ako iné ženy. Tieto inter-individuálne hormonálne vplyvy sú známe aj u žien s predmenštruačným syndrómom. Často sú však spúšťačom, nie príčinou. Množstvo žien prechádza týmto obdobím bez problémov. Pre ženu v dobrom rozpoložení môžu byť vplyvy menopauzy nepovšimnuteľné, no s inou ženou oslabenou vážnymi životnými udalosťami môžu poriadne zamávať.

Ako ženy hovoria o zmenách nálad?

Často ich pripisujú hormonálnym zmenám, aj keď môžu súvisieť s blížiacou sa päťdesiatkou. Podráždenosti často pripisujú problémy so spánkom alebo negatívne myšlienky, pretože o tomto probléme nie je jednoduché hovoriť. Negatívne myšlienky často súvisia s väčšou únavou.

Aké dôsledky majú zmeny nálad?

Počas premenopauzy a menopauzy sa hlavné problémy so zmenou nálad týkajú:

– emotívnosti: žena je citlivejšia a reaguje emotívnejšie,

– úzkosti: robí si starosti pre veci, ktoré ju predtým netrápili,

– podráždenosti: znervózňuje sa pre veci, ktoré za to nestoja,

– agresivity: veľmi jednoducho dokáže útočiť,

– smútku: cez deň sa u nej objaví pocit smútku bez relevantného dôvodu,

– pesimizmu: vidí všetko v čiernom,

– straty dynamiky: stráca chuť čokoľvek podnikať.

Ako poradiť vašim zákazníčkam?

Odporúčajte im, aby pri pocite zmeny nálady vykonávali cvičenie „pozitívna psychológia“, vďaka ktorému budú bojovať s úzkosťou a stresom a budú rozvíjať optimizmus a radosť zo života.

Príklady:

– súlad v záležitostiach srdca,

– užívanie si prítomnosti v danom momente (pri plnom vedomí),

– denník spomienok,

– predstavovanie si príjemnej budúcnosti (pozitívna vizualizácia),

– vytváranie si drobných potešení každý deň,

– rozvíjanie pocitu vďaky,

– meditácia pri plnom vedomí.

www.phythea.com