Home / Videá

Cesty

Úspech je v hlave

Viac  ako  60 rokov.

Z ničoho viedla cesta k úspechu…

 

Vizionár

Kedysi jeden taliansky muž vycestoval do Francúzska študovať humanitné vedy, právo a medicínu. H. Pierantoni – takto sa volal – sa jedného dňa stretol s predstaviteľkou ešte vtedy málo poznaného remesla  – kozmetičkou. Ovplyvnený týmto stretnutím sa v jeho predstavách objavili vízie o krásnych ženách , ktoré sa  starajú o krásu iných žien na celom svete.

 

Cítil, že našiel svoje povolanie…

V januári 1952 založil časopis pre prakticky ešte neexistujúcu profesiu: Les Nouvelles Esthétiques. Jeho zámer bol odvážny, cesta bola ťažká a plná nástrah, ale s odhodlaním vytrval pri svojom rozhodnutí. „Vedel“, že kozmetika  sa ešte vyvinie do veľmi významnej profesie.

 

Spočiatku 4 strany, dnes až 240 !

V roku 1952 bol časopis vydávaný na štyroch stranách , na čierno-bielom papieri. Za uplynulých 65 rokov Les Nouvelles Esthétiques urobil masívnu cestu rozvoja. Z francúzskeho časopisu sa stal medzinárodný profesionálny časopis, vydávaný v 23 krajinách sveta. Spoločným cieľom všetkých vydavateľov LNE je, aby magazín Les Nouvelles Esthétiques bol jedničkou medzi odbornými publikáciami. Na Slovensku je časopis vydávaný od roku 2007 a zastáva najvýznamnejšie miesto medzi odbornými časopismi, ktoré sa zaoberajú edukáciou kozmetičiek.

 

Všeobecné informácie

Les Nouvelles Esthétiques je viac, ako len časopis, je nenahraditeľnou pracovnou pomôckou kozmetičky a odborní-kov v oblasti krásy a relaxu. Tento exkluzívny odborný časopis pochádzajúci z Francúzska, z prvej ruky informuje čitateľov o najnovších trendoch a postupoch skrášľovacieho priemyslu.

Les Nouvelles Esthétiques obsahuje všetky teoretické a praktické informácie, ktoré sú nevyhnutné pre odborníkov pri ich každodennej práci.

Informácie z oblasti kozmetiky sú doplnené článkami z odboru kozmetológie a dermatológie.