Home / Manažment  / Nábor v súčasnosti

Nábor v súčasnosti

Bez ohľadu na oblasť podnikania – ktorá spoločnosť dnes nečelí problémom s náborom? Aký postoj zaujať zoči-voči žiadateľom o zamestnanie, ktorých priority sa výrazne zmenili? Laurent Durant má svoj pohľad na trh práce v kozmetickom priemysle, nakoľko je v rámci

Bez ohľadu na oblasť podnikania – ktorá spoločnosť dnes nečelí problémom s náborom? Aký postoj zaujať zoči-voči žiadateľom o zamestnanie, ktorých priority sa výrazne zmenili?

Laurent Durant má svoj pohľad na trh práce v kozmetickom priemysle, nakoľko je v rámci školy École Caherine Sertin v kontakte nielen so žiakmi, ale aj so spoločnosťami. Je konfrontovaný so žiadosťami „Hľadám zamestnanie“ ako aj „Hľadám zamestnanca“.

 

Laure JEANDEMANGE

 

NOVÉ POŽIADAVKY

 

Škola École Catherine Sertin má 250 študentov a napriek tomu spoločnosti potrebujú čoraz viac zamestnancov. Problém s náborom je na strane študentov. V súčasnosti si motivovaní študenti nájdu prácu ihneď, preto automaticky nezostávajú na jednom mieste, ide o generáciu „Z“. Mladí ľudia sú veľmi dobre informovaní a túžia po neustálom pohodlí, čo znamená zhodnotenie súkromného života, geografickú mobilitu a, predovšetkým, vysokú mzdu, aj keď tá nie je prioritou. Toto je počiatok celého problému.

 

Táto nová generácia hľadá predovšetkým:

– pohodlie,

– zhodnotenie súkromného života, čo znamená voľnú stredu, aby sa mohli venovať deťom… Iní odmietajú pracovať v sobotu alebo chcú pracovať v blízkosti svojho bydliska…

 

Mzda je v rámci nárokov prakticky až na poslednom mieste. V nedávnej štúdii 91 % opýtaných potvrdilo, že mzda nie je najdôležitejšia, práve naopak, víťazí u nich príslušnosť k firme, t.j. pracovať a cítiť sa oceňovaný, hrdo prezentovať spoločnosť a patriť k nejakej značke.

 

Nemáte na výber: musíte sa prispôsobiť nárokom a preto zaviesť proces vernostných programov pre zamestnancov.

 

V LNE magazíne 5/2019 sa dočítate ešte oveľa viac:

Popis pracovnej pozície

Pocit príslušnosti

Každoročný rozhovor

Čítanie životopisu v roku 2019

Manažment tejto novej generácie