Čo je to expozóm?
S veľkou pozornosťou sme študovali poslednú publikáciu z Vichy o modernom spôsobe života
a jeho vplyve na pokožku.

DEFINÍCIA
Expozóm je súbor, nahromadené množstvo environmentálnych vplyvov, ktoré sú prepojené s biologickými faktormi a ktoré vplývajú na človeka počas celého života, berúc do úvahy vplyv prostredia, stravovanie, konanie a endogénne procesy.
Tento koncept vytvoril v roku 2005 Dr. Christophere Wild, riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC).
Zapamätajme si
Expozóm spája vnútorné aj vonkajšie faktory, ktorým sme opakovane vystavovaní.
V súčasnosti vieme, že v priebehu posledných 20 rokov, sa priemerná dĺžka života zvýšila o šesť rokov.
Expozóm je vedný pojem, ktorý v sebe zahŕňa celý súbor vnútorných aj vonkajších faktorov, ktorým je človek opakovane vystavovaný (fr. s´exposer – vystavovať sa). Tento pojem umožňuje vytvoriť prepojenie medzi vystavovaním sa týmto vplyvom v širšom zmysle a zdravím. Ľudia sú týmto vplyvom vystavovaní o to viac, o koľko sa ľudský život predlžuje.
Čo je dôležité, vedci berú do úvahy dávku pôsobenia, ktorému je organizmus vystavovaný.
Zapamätajme si
Každý jedinec má svoj expozóm, ktorému je vystavovaný a ktorý sa počas života môže meniť.

Celý článok si prečítajte v aktuálnom čísle LNE magazínu - 6/2016

Objednajte si teraz predplatné: http://lne.sk/predplatne-lne

  • Beauty Derm
  • Sothys
  • Phytomer
  • Colagen
  • Millet